Onderzoek opkoopbescherming voor Urk

Huizen Urk.pngdinsdag 11 juli 2023 11:36

Volgens ChristenUnie-raadslid Auke Pasterkamp worden steeds meer huizen op Urk opgekocht, vooral in het oude dorp. Deze woningen worden vervolgens verhuurd als vakantiewoning of aan buitenlandse werknemers, stelt de partij. De ChristenUnie vindt deze ontwikkeling zorgelijk omdat er een tekort aan betaalbare woningen op Urk is.

Daarom heeft de raad, op initiatief van de ChristenUnie, unaniem een motie aangenomen om te onderzoeken hoe en waar opkoopbescherming voor Urk nuttig dan wel noodzakelijk kan zijn. 

Lees HIER het bericht op Omroep Flevoland.

Onderstaand de motie:

Onderwerp: Opkoopbescherming

Toelichting: De opkoopbescherming zorgt ervoor dat in gewilde gebieden huizen niet zomaar kunnen worden opgekocht voor de verhuur. Op die manier blijven meer koopwoningen beschikbaar voor mensen die er zelf in gaan wonen

De gemeenteraad van Urk, in vergadering bijeen op donderdag 10 juli 2023; 

Overwegende dat: 

 • de Urker gemeenteraad de leefbaarheid van ons dorp hoog in het vaadel heeft staan
 • in dichtbevolkte gebieden als het oude dorp steeds vaker woningen worden verhuurt als vakantiewoningen of plek voor arbeidsmigranten
 • ‘short stay’ bewoners zich over het algemeen minder binden aan hun woonomgeving en andere normen en waarden op de buurt hanteren, denk aan zondagsrust, (muziek)overlast en het onderhouden van de woning en omgeving
 • de veranderende balans tussen permanente bewoning en korte termijn verhuur de leefbaarheid van woongebieden aantast 
 • er op Urk een enorm tekort is aan betaalbare woningen voor starters
 • speculanten met name in het oude dorp goedkope woningen opkopen met het oog op verhuur
 • Urk intussen aan populariteit wint bij mensen van buiten Urk als plek om op vakantie te gaan, wat het opkopen van panden als beleggingsobject aantrekkelijker maakt
 • we op al geruime tijd aandringen op een goede oplossing voor ‘short stay’ plekken voor arbeidsmigranten

Constaterende dat:

 • de vragen en zorgen rondom het welzijn en huisvesten van arbeidsmigranten nog steeds actueel zijn
 • er op dit moment in verschillende gemeenten in Nederland ervaring wordt opgedaan met regelgeving rondom opkoopbescherming
 • VGN hier handvatten voor aanreikt 
 • De bepalingen en uitzonderingen zowel aan de voorkant als aan de achterkant door de raad kunnen worden samengesteld zodat maatwerk mogelijk is kansen kunnen worden benut 
 • De opkoopbescherming sociale verhuur (familie, noodgevallen) niet beperkt

Roept het College van Burgemeester en Wethouders van Urk op: 

 • te onderzoeken welke voor- en nadelen kleven aan regelgeving rondom opkoopbescherming en welke gebieden daar voor in aanmerking zouden kunnen komen
 • de uitkomsten zo spoedig mogelijk te delen met de gemeenteraad

En gaat over tot de orde van de dag.

« Terug