Upgrade Dormakade

CU Grote Afbeelding Website.png06-07-2023 21:41 06-07-2023 21:41

Al jarenlang hebben wij als gemeenteraad de droom om de haven van Urk te verbeteren en hebben we de ambitie om er een prachtige plek van verblijf van te maken. We wachten allemaal vol verwachting op de havenvisie en onlangs werden we overweldigd door de geweldige presentatie van BIZ Oude Dorp. Als ChristenUnie vinden wij het belangrijk om stappen te zetten in de richting van het moment waarop onze haven de verbetering krijgt die het verdient. Om alvast een begin te maken, heeft de ChristenUnie een motie ingediend met als doel een deel van de haven (de Dormakade) meer uitstraling te geven en zo aan te sluiten bij de visie van BIZ Oude Dorp. Die upgrade betekent het toevoegen van (verlichte) bomen aan de Dormakade, met bankjes. De motie werd unaniem aangenomen. Op de foto op deze pagina ziet u een voorbeeld van verlichte bomen langs een haven.


Motie Gemeenteraad 

Onderwerp: Dormakade Urk 

De gemeenteraad van Urk, in vergadering bijeen op donderdag 26 juni 2023; 

Overwegende dat: 

 • De gemeenteraad in afwachting is van een visie voor het haventerrein;
 • De haven een visiteplaatje voor Urk moet zijn;
 • Er nu nog weinig groen te vinden is;
 • De sfeerverlichting in onze haven in de winter een echte eyecatcher is;

Constaterende dat:

 • Er in de zomer weinig mogelijkheden zijn om in de schaduw op de haven te vertoeven;
 • Het toevoegen van groen op een natuurlijke wijze voor schaduw en verkoeling zorgt en het terrein een opwaardering geeft;

Roept het College van Burgemeester en Wethouders van Urk op: 

 • Te onderzoeken of het mogelijk is op de Dormakade:
  • Bomen te plaatsen
  • Deze bomen te verlichten / aan te lichten
  • Bankjes bij de bomen te plaatsen
 • Terug te komen bij de raad met een voorstel met financiële onderbouwing dan wel deze motie mee te nemen in de bredere visie op het haventerrein;

En gaat over tot de orde van de dag.

De motie werd unaniem aangenomen.

« Terug