commissies

Commissie 1

Namens de ChristenUnie hebben hierin zitting:Logo Gemeente Urk
Meindert Bakker, Jan Baarssen en Fokke Hoekstra

Commissie 1 adviseert de gemeenteraad over de volgende zaken:

 • Algemene bestuurlijke zaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Grondbeleid / grondbedrijf
 • Financiën
 • Personeel en organisatie
 • Verkeer en vervoer
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Volkshuisvesting
 • Ontwikkeling industrieterrein
 • Grondverkopen
 • Huur/verhuur/ingebruikgeving
 • Wabo/omgevingsvergunning
 • Bouwvergunningen

KLIK HIER voor het terugkijken van commissie 1.

Commissie 2

Namens de ChristenUnie hebben hierin zitting:
Ria Visser, Nelleke Kramer en Meindert de Boer
Auke Pasterkamp is voorzitter.

Commissie 2 adviseert de gemeenteraad over de volgende zaken:

 • Economische zaken
 • Visserij
 • Recreatie en toerisme
 • Automatisering
 • Havens/strand
 • Kunst en cultuur
 • Dorpsvernieuwing/monumentenzorg
 • Water en energie
 • Onderwijs
 • Gezondheidszorg
 • Welzijnszaken
 • Sociale zaken
 • Beheer en uitvoering openbare ruimten en gebouwen
 • Bibliotheek
 • Begraafplaatsen
 • Inkoopbeleid
 • Milieu

KLIK HIER voor het terugkijken van commissie 2.