Fractie

1. Meindert Bakker

Sinds 2018 fractievoorzitter van de Christenunie Urk. Daarvoor 4 jaar actief als burgerraadslid voor de ChristenUnie en van 2004 t/m 2008 secretaris van ChristenUnie Urk

Meindert is getrouw met Bertha van der Zwan en samen hebben ze twee dochters.
In het dagelijks leven is Meindert onderwijzer en ICT-coördinator aan de Harmpje Visserschool. Daarnaast is hij tekstschrijver van christelijke liederen.

In het maatschappelijk leven is Meindert actief als bestuurslid van "Zang op Hemelvaart" en van buurtvereniging "After de Paolen".

Meindert was medeoprichter en 20 jaar lang bestuurslid van Chr. Mannenkoor "Soli Deo Gloria".

Contact: 06-27242877
Email: bakkermeindert@gmail.com 
Social Media: Twitter - Facebook  - Instagram

2. Auke Pasterkamp

Sinds 2004 betrokken bij ChristenUnie Urk. Eerst bij de jongeren (Perspectief) in de jeugdgemeenteraad. Daarna als bestuurslid, commissielid en sinds 2014 als raadslid.

Getrouwd met Jacomina Pasterkamp – van den Berg en samen hebben ze 3 kinderen.

Auke is (mede) eigenaar van het bedrijf Seaconcept, vishandel en ontwikkeling van nieuwe innovaties en concepten met vis. Vanuit zijn ondernemersrol, is het zwaartepunt dan ook pragmatische politiek op gebied van economie en visserij.

‘Samenwerken met andere raadsleden om collectief het beste voor Urk te zoeken’ dat is het politieke motto!

Contact: 06-39340441
Email: aukep@live.nl

3. Ria Visser-Kapitein

Ria Visser is sinds 2010 actief voor de ChristenUnie.Ria Visser

De eerste 4 jaar als burgerraadslid en vanaf 2014 als gemeenteraadslid. 

Ze is getrouwd met Dirk Visser en samen hebben ze 4 kinderen gekregen. 

In het dagelijks leven staat haar gezin op nr. 1 en werkt Ria als verzorgende-IG in Talma Haven op Urk. Vanuit haar werk en visie op de zorg heeft ze de de portefeuille Sociaal Domein onder zich. 

Haar quote waaruit ze haar werkzaamheden uitvoert:
Zoek naar praktische oplossingen, kijk en betrek hierbij de mens/inwoners achter de regel- en wetgeving!

Contact: 0655726421
E-mail: r.visser@me.com

4. Jan BaarssenJan Baarssen.jpg

Sinds 2018 raadslid voor de ChristenUnie Urk. Daarvoor 8 jaar actief als burgerraadslid voor de ChristenUnie en voor deze periode een aantal jaar fractie-assistent geweest.

Jan is getrouwd met Marja Kaptijn en samen hebben ze vijf kinderen. Jan is als Registeraccountant werkzaam bij Flynth adviseurs & accountants op Urk.

Sinds 2012 is Jan ouderling-kerkrentmeester voor de Hervormde Gemeente “De Bron” te Urk.

Contact: 06-12 68 24 02
Email: j.baarssen@online.nl 


5. Nelleke Kramer-Brouwer Nelleke Kramer Brouwer

Nelleke is getrouwd met Klaas Kramer. 

In het dagelijks leven is Nelleke werkzaam in het middelbaar onderwijs en in de verslavingszorg. In het onderwijs als leerling- en docentbegeleider en in de bemiddeling tussen school- en thuissituaties in probleemgevallen. In de verslavingszorg als voorlichtingscoördinator voor onderwijs, kerken en verenigingen en als preventief werker jongeren en ouders. 

In het maatschappelijk leven is Nelleke bestuurslid van Young Moldavië en betrokken bij de opstart en uitvoering van www.timeouttravel.nl

Contact: 06-40706813
Email:  nelleke-brouwer@live.nl 

Burgerraadslid Meindert de Boer 

Sinds 2018 is Meindert burgerraadslid van de ChristenUnie afdeling Urk. Daarvoor was hij secretaris van het plaatselijke bestuur. In het verleden heeft hij deel mogen uitmaken van de jeugdgemeenteraad. 

Meindert is getrouwd met Jannie Romkes en samen hebben ze 3 kinderen; 2 zonen en 1 dochter. In het dagelijkse leven is Meindert onderwijzer en rekencoördinator op basisschool De Branding in Swifterbant. Daarnaast is hij mede-eigenaar van een schoonmaakbedrijf.

In het maatschappelijke leven is Meindert actief als bestuurslid van stichting (V)RTS. Tevens is hij trainer bij onze plaatselijke voetbalclub SVU en actief in het jeugdwerk van De Maranatha gemeente. Meindert voetbalt zelf ook nog op zaterdagmiddag.

Contact: 06-40679744
Email: Meindertenjannie@outlook.com 


Fractieassistente Marijke NentjesMarijke Nentjes

Marijke Nentjes is sinds 2021 actief bij ChristenUnie Urk als fractie-assistent.

In het dagelijks leven werkt zij bij de ontwikkelingsorganisatie Dorcas. Binnen haar werk wil ze zich inzetten voor het welzijn van de allerarmsten in de wereld.

Binnen de fractie verzorgt ze de notulen en denkt ze mee over verschillende maatschappelijke vraagstukken.