Fractie

1. Meindert Bakker (1979)

Sinds 2018 fractievoorzitter van de Christenunie Urk. Daarvoor 4 jaar actief als burgerraadslid voor de ChristenUnie en van 2004 t/m 2008 secretaris van ChristenUnie Urk

Meindert is getrouw met Bertha van der Zwan en samen hebben ze twee dochters.
In het dagelijks leven is Meindert onderwijzer en ICT-coördinator aan de Harmpje Visserschool. Daarnaast is hij tekstschrijver van christelijke liederen.

In het maatschappelijk leven is Meindert actief als bestuurslid van "Zang op Hemelvaart" en van buurtvereniging "After de Paolen".
Meindert was medeoprichter en 20 jaar lang bestuurslid van Chr. Mannenkoor "Soli Deo Gloria".

Contact: 06-27242877

Email: bakkermeindert@gmail.com 
2. Auke Pasterkamp (1983)

Sinds 2004 betrokken bij ChristenUnie Urk. Eerst bij de jongeren (Perspectief) in de jeugdgemeenteraad. Daarna als bestuurslid,
commissielid en sinds 2014 als raadslid.

 Getrouwd met Jacomina Pasterkamp – van den Berg en samen hebben ze 3 kinderen.

Auke is (mede) eigenaar van het bedrijf Seaconcept, vishandel en ontwikkeling van nieuwe innovaties en concepten met vis. Vanuit zijn ondernemersrol, is het zwaartepunt dan ook pragmatische politiek op gebied van economie en visserij.

‘Samenwerken met andere raadsleden om collectief het beste voor Urk te zoeken’ dat is het politieke motto!

Contact: 06-39340441

Email: aukep@live.nl


5. Nelleke Kramer-Brouwer Nelleke Kramer Brouwer

Nelleke is getrouwd met Klaas Kramer. 

In het dagelijks leven is Nelleke werkzaam in het middelbaar onderwijs en in de verslavingszorg. In het onderwijs als leerling- en docentbegeleider en in de bemiddeling tussen school- en thuissituaties in probleemgevallen. In de verslavingszorg als

voorlichtingscoördinator voor onderwijs, kerken en verenigingen en als preventief werker jongeren en ouders. 

In het maatschappelijk leven is Nelleke bestuurslid van Young Moldavië en betrokken bij de opstart en uitvoering van www.timeouttravel.nl

Contact: 0640706813

Email:  nelleke-brouwer@live.nl 

Fractieassistente Ludy Ruiten

Sinds 8 jaar actief voor de ChristeUnie als fractieassistente. In het dagelijks leven is ze naast moeder en bes, mede-coördinator van het Boekenbasproject en Boekenbasmoeder.