wethouder

Freek Brouwer

Wethouder Freek BrouwerFreek is geboren in 1960 op Urk.
Hij is een politicus en bestuurder met de nodige ervaring. Naast zijn dagelijks werk als leerkracht van een basisschool, heeft hij bijna drie perioden in de gemeenteraad gezeten (1995 – 2006) en vervolgens nog in de Provinciale Staten van Flevoland (2007 – 2014).
Zijn leiderschap heeft hij op deze manier op diverse manieren tot uiting weten te brengen. Met de nodige beleving en passie houdt hij van een duidelijke en vaste koers. 
Vader van een dochter en gelukkig getrouwd met Anna.  
Freek wil, op weg naar het Koninkrijk van Jezus, gestalte geven aan het bestuur van Urk. Hij beseft dat dit met vallen en opstaan gaat.

Portefeuilles: Zorg, Sociaal domein, Kunst en Cultuur, Sport

 • Sociaal Domein: jeugdzorg, WMO, participatie

 • Gezondheidszorg

 • Jeugdgezondheidszorg

 • Ouderenzorg

 • Gehandicaptenzorg

 • Pleegzorg

 • Verslavingszorg

 • CJG-beleid

 • Jeugdbeleid

 • Welzijn

 • Sociale zaken/WWB

 • Werk en Bijstand

 • Sociale werkvoorziening

 • Minimabeleid

 • Kunst en cultuur(historie)

 • Museum

 • Bibliotheekwerk

 • Sport en beweging

 • Archief

Projecten

- Havenmeesterswoning
- Renovatie palenscherm
- Ontwikkeling Sportzone
- Realisering Parel Oppoetsen
- ZZL-subsidies
- IJslands preventiemodel
- Samenwerking Aleh Negev
- Visie toekomstbestendig sportpark

Vertegenwoordiging in besturen:

- GGD
- IJsselmeergroep
- Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein (BOSD) - Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF)
- Het Flevolands Archief (HFA)
- VNG, afdeling Flevoland

Zie ook de website van de gemeente Urk