Nieuws

In de bres voor de (garnalen)visserij

Website Kopje motie visserij.png01-03-2023 22:45 01-03-2023 22:45 Op 3 februari 2023 werd in de Zeeuwse Staten een motie over de garnalenvisserij aangenomen. Als lokale ChristenUnie fractie hebben we deze motie ook gezien (overigens gesteund door de Zeeuwse ... lees verder

Minister Adema op Friese Poort Urk

Website Kopje Adema.png16-02-2023 20:08 16-02-2023 20:08 Minister Piet Adema van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bracht 13 februari jl. een werkbezoek aan ROC Friese Poort Maritieme Opleidingen Urk., waar onder andere de vissers van ... lees verder

Regie over budgetrecht

Website Kopje Meindert.jpg16-12-2022 16:47 16-12-2022 16:47 De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen. Dat heet ‘budgetrecht’. Door de begroting vast te stellen geeft de gemeenteraad het college toestemming om geld ... lees verder

Kansen Waterstof Noordoostpolder en Urk

Website Kopje Auke.jpg16-12-2022 15:47 16-12-2022 15:47 Meer dan 20 Flevolandse partijen hebben hun handtekening gezet onder een intentieverklaring om samen te werken aan de ontwikkeling van de waterstofeconomie. Met deze verklaring willen de partijen ... lees verder

Behoud kinderhartchirurgie Groningen

Website Kopje (3).jpg16-12-2022 15:27 16-12-2022 15:27 Begin 2023 beslist minister Kuipers definitief over het voorgenomen besluit om de zorg voor patiënten met aangeboren hartaandoeningen/kinderhartchirurgie van UMC Groningen te sluiten. De zorg van ... lees verder

Herstel historische waterputten

Historische Waterputten.jpg15-11-2022 20:17 15-11-2022 20:17 Urk had 150 jaar geleden 20 putten en pompen voor water. Raadslid Auke Pasterkamp heeft namens de ChristenUnie fractie aandacht gevraagd in de gemeenteraad voor de mogelijkheid tot het herstellen ... lees verder

Verlichting langs de Dijk (2)

Verlichting Dijk.jpg12-11-2022 15:09 12-11-2022 15:09 In de raadsvergadering van mei, stelde raadslid Auke Pasterkamp vragen rondom de verlichting langs de dijk. In het kader van het "Rondje Eiland Urk" dient wat ons betreft dit gedeelte richting de ... lees verder

Vragen Vapen Weekmarkt

Vapen.jpg12-11-2022 11:41 12-11-2022 11:41 De fractie van de ChristenUnie verbaasde zich afgelopen zaterdag zeer toen er een kraam op de Urker markt stond, die erg populair was bij kinderen en jongeren, die e-sigaretten en vullingen ... lees verder

Voorstel diversificatie economie aangenomen

Motie Kottervisserij (1080 x 1080 px) (2).jpg07-07-2022 11:50 07-07-2022 11:50 In de raadsvergadering van 7 juli werd de nota "Uitgifte Bedrijfslokaties Gemeente Urk" behandeld. Een mooi moment, gezien de sterke, economische groei van Urk. De ChristenUnie heeft op deze nota ... lees verder

Algemene Beschouwingen 2022

Algemene Beschouwingen 2022.jpg02-07-2022 20:00 02-07-2022 20:00 Van A naar Beter Voorzitter, we staan aan het begin van een nieuwe periode van vier jaar waarin we als gemeenteraad en college van Urk weer allerlei plannen mogen gaan uitvoeren die ons dorp ... lees verder

Opkomen voor het Openbaar Vervoer

Motie Kottervisserij (1080 x 1080 px) (3).jpg30-06-2022 12:10 30-06-2022 12:10 Gok niet met het openbaar vervoer en bied een financieel vangnet voor 2023 en zorg voor goede verbindingen tussen o.a. Urk en Lelystad. Dat was onze insteek van de motie openbaar vervoer. Daarmee ... lees verder

Verlaging Evenementenleges door de raad verworpen

Motie Kottervisserij (1080 x 1080 px) (1).jpg09-06-2022 11:57 09-06-2022 11:57 Hebt u de afgelopen jaren onze evenementen ook zo gemist? Kon u ook niet wachten op Urk in Wintersferen of Urkerdag? Het zien van al die blije Urkers en toeristen die genieten van het mooiste wat ... lees verder

Verlichting langs de Dijk

Verlichting langs de Dijk.jpg20-05-2022 23:16 20-05-2022 23:16 Vanaf de Slikhoogte tot het watervalletje is geen verlichting langs de dijk. Een doorn in het oog van de ChristenUnie. Al helemaal omdat zoveel hardlopers, fietsers en wandelaars gebruik maken van... lees verder

Motie steun kottervisserij

Motie Kottervisserij (1080 x 1080 px).jpg20-05-2022 22:31 20-05-2022 22:31 Urker vissers moeten zo snel mogelijk een brandstofcompensatie van het Rijk krijgen. Een motie met die strekking is donderdagavond unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Urk. Het college van ... lees verder

Coalitieakkoord "Koersvast en Eensgezind"

koersvast en eensgezind.jpg20-05-2022 09:11 20-05-2022 09:11 Op donderdag 19 mei werd onder toeziend oog van de burgemeester en de gemeenteraad, het coalitieakkoord getekend. Ook werden er twee wethouders beëdigd.

Hier vindt u onze bijdrage aan deze bijzondere vergadering. lees verder

Schriftelijke Vragen Dienstregeling en Petitie Buslijn 149 Urk-Domineesweg/Nagele

Header Bus Klein.jpg02-05-2022 20:36 02-05-2022 20:36 ChristenUnie Flevoland heeft samen met de fracties van CDA, SGP, SP, D66, GL, PVV en PvdD schriftelijke vragen gesteld aan het college van GS aangaande de dienstregeling van Buslijn 149 ... lees verder

Formatie coalitie 2022-2026

Formatie 2022.png13-04-2022 21:28 13-04-2022 21:28 In de raadsvergadering van woensdag 13 april bespraken we het rapport van de informateur. Als ChristenUnie een korte terugblik en een korte vooruitblik. Allereerst een terugblik. Tijdens het ... lees verder

Nota Gronduitgifte

Nota Gronduitgifte.jpg29-12-2021 16:04 29-12-2021 16:04 Deze nota werd in de laatste raad behandeld. Een nota waar veel over gezegd en gesproken is, daarom wijden we er een apart bericht aan.
Met oog voor ondernemers en starters, de lokale economie en de huizenkopers. lees verder

Laatste Raadsvergadering van 2021

Laatste Raad 2021.jpg29-12-2021 15:35 29-12-2021 15:35 De laatste raadsvergadering van december was een hele belangrijke. Want er werden nogal wat zaken beslist. In dit bericht de belangrijkste, met natuurlijk de inbreng van de ChristenUnie fractie. Aan de nota gronduitgifte hebben we een apart nieuwsbericht gewijd. lees verder

Inzet ChristenUnie Urk op 2G

CU-congres.jpg20-11-2021 14:35 20-11-2021 14:35 Op het partijcongres van de ChristenUnie van 20 november 2021, heeft raadslid Meindert Bakker gebruik gemaakt van het recht van inspreken. Dit vanwege de motie om 2G maatregelen te voorkomen, die ... lees verder