Zwemsteigers bij de Dijk en een goede strandvisie

20200311-dijkplaats-kinselmeer-beeld-3-v1-1280x720-crop-1-q80.jpg06-07-2023 21:27 06-07-2023 21:27

Urk ligt aan het water en in de zomer genieten zowel onze inwoners als de toeristen van een verfrissende duik in het IJsselmeer. Met de groei van Urk wordt dit alleen maar meer en we zien dan ook dat de dijk een drukke verblijfplek wordt op warme dagen. Echter, de zwemmers, vooral de kinderen, moeten dan over stenen klauteren, wat niet alleen lastig is, maar ook gevaarlijk. Naar onze mening zou het gemeentebestuur zich moeten inzetten om tussen het strand en het watervalletje steigers te realiseren, zodat zwemmers vrijelijk in en uit het water kunnen gaan. Ook moet er een visie komen voor de stranden en moet de toegang van de stranden inclusief gemaakt worden voor alle inwoners. Hier hebben we de volgende motie voor ingediend, die unaniem is aangenomen!

MOTIE

Onderwerp: Strand en Steigers

De gemeenteraad van Urk, in vergadering bijeen op 29 juni 2023 

Overwegende dat:

  • Urk snel doorgroeit, wij in de raad plannen maken voor een Urk met 30.000 inwoners;
  • Stranden op Urk steeds drukker bezocht worden, alleen het strand aan de dijk potentie heeft om te groeien (mede door parkeermogelijkheden);
  • Stranden veel vaker (voor meerdere doeleinden) worden gebruikt;
  • Steeds meer bezoekers de dijk gebruiken als recreatiemogelijkheid; 

Van mening zijnde:

  • Dat er met een verfrissende blik mag worden gekeken naar een nieuwe visie (in breedste zin) voor de recreatieve mogelijkheden bij onze stranden;
  • Dat het voornamelijk bij de dijk lastig is te water gaan door de vele stenen in het water, veel mensen zich hieraan stoten en verwonden; 

Roept het college op om:

  • (samen met de raad) een nieuwe visie te ontwikkelen voor de stranden na 2030. 
  • Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om (een) steiger(s) aan te leggen in de buurt van het strand aan de dijk, dit geeft beleving en biedt mogelijkheden om wat dieper het water in te gaan. 
  • Te kijken naar verbetering van de toegankelijkheid van de stranden en waterkant voor mindervaliden en rolstoelgebruikers.

En gaat over tot de orde van de dag.

« Terug