Boothelling (3)

boot helling.pngmaandag 14 september 2020 08:00

Toch nog iets! Dat zouden we kunnen zeggen als het gaat over de ontwikkelingen rondom de boothelling.

Even kort samengevat: De ChristenUnie heeft in september 2017 aandacht gevraagd voor de boothelling. Oorzaak: op zomerse dagen kregen booteigenaren te maken met ellenlange wachttijden en op de Domineesweg ontstonden aansluitend lange files en vervelende verkeerssituaties. We riepen de wethouder op om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn wat betreft uitbreiding van de boothelling en/of een alternatieve lokatie te vinden.

In januari 2018 heeft de wethouder de raad schriftelijk middels een memo geïnformeerd dat er geen mogelijkheden waren en dat het college voornemens was deze kwestie te parkeren tot na de realisering van de buitendijkse haven.

Maar nu, in de commissievergadering van 8 september 2020, blijkt de zaak toch (gelukkig) weer anders te liggen. Op vragen van onze HvU collega bleek deze oude, door de ChristenUnie aangezwengelde kwestie, inmiddels in beweging te zijn gekomen. Wat blijkt? Het college is nu van plan te onderzoeken of er bij de huidige boothelling toch iets gedaan kan worden aan de capaciteit. 

Alhoewel het mooier was geweest als het college pro-actief deze wijziging van het beleid, zoals in de originele memo vermeld, aan de raad had gecommuniceerd, zijn we als ChristenUnie toch blij dat de zaak weer aan het rollen is gebracht.

Wordt vervolgd dus...

« Terug

Reacties op 'Boothelling (3)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.