Behoud kinderhartchirurgie Groningen

Website Kopje (3).jpg16-12-2022 15:27 16-12-2022 15:27

Begin 2023 beslist minister Kuipers definitief over het voorgenomen besluit om de zorg voor patiënten met aangeboren hartaandoeningen/kinderhartchirurgie van UMC Groningen te sluiten. De zorg van het UMCG voor patiënten met aangeboren hartaandoeningen is al 75 jaar van topkwaliteit. Het weghalen van deze zorg uit het UMCG is niet alleen zonde van alle jarenlange opgebouwde ervaring en expertise, het heeft ook veel ongewenste gevolgen voor de (acute) kinderzorg en de zorg voor volwassenen in Noord-Nederland. In het voorgenomen besluit van de minister is geen rekening gehouden met goede regionale spreiding van complexe kindergeneeskunde.

Wat ChristenUnie Urk betreft gaat dit niet gebeuren. Raadslid Nelleke Kramer strijdt daar ook voor (zie Omroep Flevoland):

Uiteindelijk gaat het om een gevoel krijgen van veiligheid en een gevoel van zorg krijgen op het juiste moment. Zorgspreiding is dan heel belangrijk. Vooral op plekken die afgelegen liggen, zoals Urk waar ontzettend veel kinderen zijn die gewend zijn om naar Groningen te gaan en die dat ook moeten blijven doen.

In de vergadering van donderdag 15 december heeft de ChristenUnie dan ook een motie ingediend, die ondersteund werd door SGP, CDA, HVU, GB en PVV. Deze motie werd dus ruim aangenomen. In de motie werd dat zo verwoord:

De gemeenteraad

Spreekt uit dat:

  • Het voor de volksgezondheid van Noordelijk Flevoland van groot belang is dat de zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking in het UMCG beschikbaar blijft.

Verzoekt het college:

  • Om de zorgen van de gemeenteraad van Urk over het voorgenomen besluit van de minister van VWS aan hem over te brengen;
  • Om zich samen met andere Noordelijke en Oostelijke overheden, tot het uiterste in te spannen om de zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking in het UMCG te behouden;



« Terug