Coalitieakkoord "Koersvast en Eensgezind"

Akkoord 2.jpgvrijdag 20 mei 2022 09:11

Op donderdag 19 mei werd onder toeziend oog van de burgemeester en de gemeenteraad, het coalitieakkoord getekend. Ook werden er twee wethouders beëdigd.

Hier vindt u onze bijdrage aan deze bijzondere vergadering.

Voorzitter,

Vanavond beleven we een bijzonder moment. Beëdiging van wethouders en 3 partijen die gezamenlijk een coalitieakkoord presenteren met een visie om onze mooie gemeente de komende jaren te besturen. Als ChristenUnie zijn we blij en dankbaar dat we ook nu weer deel mogen uitmaken van de coalitie. We zijn dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen. En we zijn de collega’s van CDA en SGP dankbaar voor de constructieve en open gesprekken die we hebben mogen voeren. Het was geen onderhandelen. Het was samen iets moois bouwen.

Voorzitter, het coalitieakkoord is niet zomaar tot stand gekomen. Collega de Borst refereerde er al aan: er zijn in korte tijd diverse sessies geweest waarin we met elkaar hebben gesproken of waarin we juist informatie kregen. Bijzonder is ook het feit dat we het akkoord een financiële check hebben laten ondergaan. 

Het akkoord is zowel realistisch als ambitieus. Het document ademt een gezonde balans tussen een stip op de horizon zetten enerzijds en oog hebben voor de gemeentelijke knip anderzijds. We zijn als fractie content met het feit dat het akkoord ook visie uitstraalt m.b.t. dit huis en de vraagstukken op het gebied van personeel. We gaan de basis op orde brengen en we beginnen hier.

Voorzitter, dhr. De Borst zocht het woord ‘koersvast’ op. Ik heb het woord ‘eensgezind’ opgezocht. En een van de synoniemen die bij dit woord werden genoemd, is ‘harmonieus’.  Een woord wat op muziekminnend Urk natuurlijk gewaardeerd wordt.

Eensgezind lijkt misschien een open deur. Vanzelfsprekend is het goed wanneer een coalitie in harmonie haar werk doet. Maar eigenlijk is dat ook iets wat we logischerwijs mogen verwachten van partijen die zeggen samen te willen regeren.

Voorzitter, wat mij betreft zou het veel mooier zijn, wanneer we over 4 jaar kunnen zeggen dat we niet een coalitie, maar een gemeenteraad hadden, die eensgezind het goede heeft gezocht voor Urk. Het coalitieakkoord biedt daartoe de ruimte, niet alles wordt tot in de uitvoering dichtgetimmerd en wat de ChristenUnie betreft staat samenwerking met alle partijen dan ook buiten kijf.

Vanaf vanavond treedt een nieuw college aan, met deels bekende gezichten. Zij moeten het gaan doen. Maar in deze mensen heeft onze fractie alle vertrouwen. 

Voorzitter, ik sluit af met de woorden uit 2 Korinthe 13: “wees eensgezind, leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn.” Dat wens ik u, alle raadsleden en onze wethouders van harte toe deze periode.

« Terug

Reacties op 'Coalitieakkoord "Koersvast en Eensgezind"'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.