Op de drempel van 2020

psalm-90-vers-12-handlettering.jpgmaandag 30 december 2019 21:52

Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.
Bevestig het werk van onze handen,
Het werk van onze handen, bevestig dat.
 
Op de drempel van het oude jaar 2019 naar het nieuwe jaar 2020, kijken we achterom en blikken we vooruit. We bevinden ons dan in goed gezelschap: ook Mozes doet dat in Psalm 90. Ik las daarbij een mooie meditatie van Andries Knevel, die ik dan ook graag citeer.
 
De kerntekst in deze psalm is vers 12. "Leer ons onze dagen tellen dat wij een wijs hart bekomen". Mozes bidt God om wijsheid. Wijsheid van boven, en die komt in de weg van bezinning, van reflectie, van het dagen tellen. En als we dan iets van deze wijsheid mogen ontvangen, wat zien we dan? Psalm 90 geeft zelf het antwoord. We worden wijs in kennis van onze eigen vergankelijkheid en zonden, maar ook leren we bij Wie we terecht kunnen: God Zelf. 
 
Als we terugblikken op het afgelopen jaar, zien we dat we als lokale ChristenUnie veel hebben bereikt. (zie ook de Algemene Beschouwingen) Een belangrijk moment was ook het indienen van ons initiatiefvoorstel "Urk Groeit", wat bijna raadsbreed werd aangenomen. Er waren Europese verkiezingen, waarbij ‘onze’ Johanna Kramer vele Urker stemmen binnenhaalde. En in de provincie mocht Lubbert Schenk zitting nemen als Statenlid. Burgemeester van Maaren is vertrokken en we gaan een periode in waarbij een nieuwe burgemeester gezocht moet worden. Hierbij mag de ChristenUnie de voorzitter van de vertrouwenscommissie leveren.
Ook konden we onze goedkeuring geven aan de nieuwe plannen voor de Zeeheldenwijk en het binnendijkse bedrijventerrein. De ontwikkeling van de buitendijkse haven (MSNF) blijft spannend vanwege de uitspraak van de Raad van State. Wat de ChristenUnie betreft: uitstel maar geen afstel. Samen met de overige raadsleden en onze wethouder hebben we ons ingezet voor het ziekenhuis en de ambulancezorg op Urk.
 
Maar al terugblikkend zijn er ook andere zaken… als gemeenschap werden we diverse malen opgeschrikt. Jonge levens werden weggerukt en de ramp met de UK165 staat ons allen nog vers in het geheugen. “Leer ons onze dagen tellen…” komt dan wel erg dichtbij. Wij wensen allen die deze dagen het gemis zo hevig voelen veel sterkte en Gods troost en nabijheid toe.
 
Vooruitkijkend naar 2020 weten we niet wat het jaar brengt. Ja, een nieuw afvalbeleid waar al veel over gezegd en geschreven is. Wat de ChristenUnie betreft zijn daar nog genoeg verbeterpunten bij te noemen. Maar is dat nu het belangrijkste? Nee hoor. Het belangrijkste is dat wij ook in het nieuwe jaar onze Bijbelse en sociale politiek kunnen blijven inzetten. Uw gebed is daarvoor nodig.
 
Mozes kon pleiten op het verbond van God, en de trouw van de Here. Want niet voor niets begint Psalm 90 met deze prachtige belijdenis: “Here, u bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht”. Dat is als het ware de alles overkoepelende tekst over deze hele psalm. God is een toevlucht, God is trouw. In dat besef, met die overtuiging kunnen we het nieuwe jaar in.

Meindert Bakker
fractievoorzitter ChristenUnie Urk

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
psalm-90-vers-12-handlettering.jpg52,5 kBimage/jpegdownload

« Terug

Reacties op 'Op de drempel van 2020'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.