Urk spreekt zich in provinciehuis uit over de zorg

Ria Visser Flevolandse Statendonderdag 29 augustus 2019 20:27

Dinsdag 27 augustus vond in het provinciehuis in Lelystad een bijzondere vergadering plaats. Het was een gecombineerde vergadering van de Flevolandse Staten en Gemeenteraden over het rapport over de zorg in Flevoland. Raadslid Ria Visser sprak daar in.

Dinsdag 27 augustus vond in het provinciehuis in Lelystad een bijzondere vergadering plaats. Het was een gecombineerde vergadering van de Flevolandse Staten en Gemeenteraden.

Het onderwerp was dan ook van belang: toekomstverkenner Bas Leerink lichtte zijn rapport toe over de toekomst van de zorg in Flevoland, wat hij in opdracht van minister Bruins heeft opgesteld. Directe aanleiding van dit rapport is het faillissement van het ziekenhuis in Lelystad. Een rapport dus wat ook impact heeft op Urk.

URKER GEMEENTERAAD EENSGEZIND
Waar duidelijk was dat andere raden ervoor kozen om als verschillende politieke fracties te opereren, koos Urk als enige voor een andere weg. Om duidelijk te maken dat de Urker raad op dit dossier eensgezind en eenparig denkt, koos zij ervoor om 1 woordvoerder namens alle fracties af te vaardigen: Ria Visser (CU).

BELANGRIJKSTE PUNTEN VOOR URK
In de beperkte tijd die er was om vragen te stellen, richtte Ria Visser zich daarom op vier belangrijke punten:

  • Acute Verloskunde: nog steeds een groot pijnpunt voor Urk, met het hoogste geboortecijfer van Nederland is deze zorg volgens deskundigen sub standard, oftewel: onder de maat.
  • Urk moet hoofdpost Ambulance blijven. Het rapport noemt een snelle evaluatie van deze tijdelijke maatregel. Om het vertrouwen en het gevoel van veiligheid van de Urker inwoner te herstellen, moet deze naar onze mening een permanente status krijgen.
  • De excentrische ligging van Urk in de regio was voor minister Klink 9 jaar geleden alleen al reden genoeg voor het voortbestaan van het Lelystadse ziekenhuis. Er is aan die ligging niets veranderd. 
  • Knelpunt is ook de N50. Verbreding van deze weg zou ook aanzienlijk schelen in aanrijtijden.

BEANTWOORDING TOEKOMSTVERKENNER
Goed nieuws is dat de verkenner in de beantwoording van de vraag van Visser benadrukte dat ,,Het belang van de extra ambulance op Urk voor het veiligheidsgevoel zwaar moet meewegen bij de evaluatie of die ambulance moet blijven’’. We hopen dan ook dat minister Bruins die extra ambulance binnenkort definitief zal waarborgen voor Urk.

Desalniettemin blijven de zorgen naar aanleiding van het wegvallen van het ziekenhuis in Lelystad natuurlijk groot. Vooral omdat het er niet naar uitziet dat er op korte of lange termijn een herstel van het oude voorzieningenniveau komt. Met name als het gaat om de acute verloskunde blijft de situatie voor Urk zorgelijk. Langs alle partijpolitieke lijnen en bestuurlijke wegen blijven de Urker fracties zich inzetten om de voor onze gemeente zo belangrijke punten onder aandacht van Kamer en regering te brengen en te houden.

Zie ook het artikel in het Urkerland.

 

« Terug

Reacties op 'Urk spreekt zich in provinciehuis uit over de zorg'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.