Initiatiefvoorstel "Urk Groeit"

Logo Urk Groeit.pngdinsdag 05 maart 2019 19:24

In januari 2019 is de gemeente Urk weer iets groter geworden door een grenscorrectie met de gemeente Noordoostpolder. De zevende grenscorrectie inmiddels, en gezien de groeiprognoses van bevolking en industrie zal dit zeker niet de laatste zijn.Historie inpoldering Urk 

Urk na de inpoldering

Urk werd gezien als een lastige randgemeente die totaal niet paste in de modelgemeenschap die men in de nieuwe polder voor ogen had. Urkers zouden niet ondernemend en zakelijk genoeg zijn en zelfs een “gebrekkige samenhang van intellectuele functies” hebben! Sociografen stelden voor om te bewerkstel ligen dat de helft van de ruim 4.000 bewoners zou emigreren. Urk had het “geluk” dat Nederland net een oorlog achter de rug had en men wel wat anders aan het hoofd had. Urk werd zo letterlijk aan haar lot overgelaten.
 

Toekomst
De situatie is in zestig jaar enorm veranderd voor de gemeenten Urk en Noordoostpolder. De mensen die toen de beslissingen namen leven grotendeels niet meer en nieuwe generaties werken, wonen en besturen. Deze generaties kun en mag je niet verantwoordelijk houden voor het verleden. Daarom is het nodig om nu in gezamenlijkheid aan de slag te gaan met de toekomst. 
Naast de groei van de bevolking vindt op Urk ook een explosieve groei plaats van de economie. Urk heeft zich in de afgelopen decennia dusdanig ontwikkeld als vishandelscentrum, dat ook wereldspelers kiezen voor Urk en hier fors investeren. Er zou sprake zijn van een tweede wonder van Urk. Een ontwikkeling die speelt naast de aanleg van een maritieme servicehaven, die ook een impuls zal geven aan de maritieme industrie. Deze groei van industrie en vooral de groei van Urk als distributiecentrum van vis, maken bereikbaarheid uitermate belangrijk. Conform nationaal beleid dient hier ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur dan ook met elkaar verbonden te worden. 

Visie en ontwikkeling

Om te komen tot een toekomstbestendige oplossing voor de groei van Urk is het noodzakelijk om samen met de gemeente Noordoostpolder en provincie Flevoland een traject in te gaan waarbij de groei tot 2050+ nauwkeurig in kaart wordt gebracht en gefaciliteerd middels een “Meerjarige Gebiedsontwikkelingsvisie”. 
Om de groei van Urk ook financieel haalbaar te ma- ken, is het nodig dat de gemeente Urk samen met de provincie Flevoland en het rijk fondsen weet aan te spreken en te vormen. In de provincie Flevoland zijn hier al voorbeelden van. 

Initiatiefvoorstel

De Gemeenteraad van Urk,
Gezien het initiatiefvoorstel van ChristenUnie Urk, 

Spreekt uit dat: 

1. Urk na de inpoldering niet is geholpen om nieuwe bestaansmiddelen te ontwikkelen;
2. Urk na de inpoldering onvoldoende grond heeft gekregen om zich te ontwikkelen, omdat werd verwacht dat het niet zou gaan groeien;
3. Urk zich, tegen de verwachtingen van velen in, heeft weten te handhaven, is blijven groeien en nog steeds een groeigemeente is;
4. Er al zeven moeizame grenscorrecties nodig zijn geweest om de groei van Urk te faciliteren;
5. De groei van Urk, zowel economisch als qua inwoners, ervoor zorgt dat er in de toekomst weer een grenscorrectie nodig zal zijn;
6. Dat er een toekomstbestendige visie moet komen om de groei van Urk en de regio tijdig en financieel haalbaar te faciliteren;
7. Dat samenwerking met en ondersteuning van de provincie Flevoland daarbij van cruciaal belang is om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van noordelijk Flevoland;
8. Dat zelfstandigheid van zowel gemeente Urk als gemeente Noordoostpolder uitgangspunt is en blijft. 

Draagt het College van B&W op: 

  1. De mogelijkheid te onderzoeken om in overleg met de gemeente Urk, gemeente Noordoostpolder, provincie Flevoland en andere relevante partners in gezamenlijk overleg een gebiedsontwikkelingsvisie “Toekomstvisie Noordelijk Flevoland 2050+” op te stellen; 
  2. De mogelijkheid te onderzoeken om in overleg met eerdergenoemde partners een gezamenlijk ontwikkelingsfonds op te zetten voor noordelijk Flevoland om uitbreidingen van woon- en werkgebied optimaal te faciliteren; 
  3. Gezien de historische weeffouten uit het verleden samen met eerdergenoemde partners het Rijk te vragen om participatie in het ontwikkelingsfonds. 
  4. Hiervoor zo snel mogelijk een plan van aanpak op te stellen en de raad hierover te informeren; 
  5. De raad te betrekken bij de ontwikkeling van deze visie en het resultaat hiervan ter besluitvorming voor te leggen; 
  6. Dit te verwerken in de jaarlijkse planning en control cyclus; 
  7. Te zorgen voor een jaarlijkse rapportage van de voortgang van het proces. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

« Terug

Reacties op 'Initiatiefvoorstel "Urk Groeit"'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.