Zonnebeleid Urk

Zonnebeleid Urk.jpg03-05-2021 14:48 03-05-2021 14:48

Tijdens de raadsvergadering van april 2021, heeft de raad het Zonnebeleid van de gemeente vastgesteld. Daarin wordt gesteld dat ‘zon op dak’ de voorkeur heeft.

In 2018 diende Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie een motie in waarin zij haar zorg uitte over zonneparken omdat deze ertoe kunnen leiden dat landbouwgrond verdwijnt. Ook stelde ze dat zonneparken negatieve gevolgen kunnen hebben voor kwetsbare natuur en bodemleven. Het kabinet werd opgeroepen een zonneladder op te stellen die je kunt gebruiken als nationaal afwegingskader bij regionale energie strategieën (RES’en). Zo zorgen we ervoor dat onbenutte daken en terreinen beter worden ingezet en dat landbouw en natuur zoveel mogelijk worden ontzien.

Direct vloeit hieruit voort dat gemeenten een afwegingskader kunnen opstellen, getoetst aan deze uitgangspunten. En het zijn juist die uitgangspunten waar wij als ChristenUnie volledig achter staan.

Onze inzet was en is dat door deze zonneladder een duidelijk toetsingskader ontstaat, waarbij:   

1. kostbare gronden worden ontzien
2. zon op dak het uitgangspunt is
3. in transitiegebieden duidelijke afspraken worden gemaakt met aanbieders
4. zonneparken nooit de ontwikkeling van Urk mogen belemmeren

In het beleid wordt echter ook gesproken over zonnepanelen in bermen op toegangswegen. Gezien de door ons ingediende motie “Bloeiende bermen” die door deze raad werd gesteund en het eerdergenoemde argument van natuur en biodiversiteit, zijn wij daar niet mee akkoord gegaan. Onze collega’s van CDA en PVV hebben op dit onderwerp dan ook een amendement ingediend wat wij van harte steunden.

Ook bereikten ons via de landelijke media berichten over aangelegde zonneparken waarbij gebruik gemaakt werd van zonnepanelen met een dubieuze achtergrond als het bijvoorbeeld gaat om mensenrechten. Om te voorkomen dat wij op enige manier in een zelfde situatie terechtkomen, heeft onze fractie daar een amendement voor ingediend. Deze is ook aangenomen.

Vanuit de eerdergenoemde uitgangspunten en met inachtneming van de ingediende amendementen, hebben we als fractie ChristenUnie ingestemd met de zonneladder.

« Terug

Reacties op 'Zonnebeleid Urk'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.