Verlaging Evenementenleges door de raad verworpen

Motie Kottervisserij (1080 x 1080 px) (1).jpgdonderdag 09 juni 2022 11:57

Hebt u de afgelopen jaren onze evenementen ook zo gemist? Kon u ook niet wachten op Urk in Wintersferen of Urkerdag? Het zien van al die blije Urkers en toeristen die genieten van het mooiste wat Urk te bieden heeft? Ik in ieder geval niet. Misschien was daarom de afgelopen Urkerdag wel zo’n daverend succes. Wat ons betreft de gaafste dag van et jaor.

Voorzitter, voor ons ligt het initiatiefvoorstel m.b.t. het wijzigen van de evenementenleges. Een voorstel overigens van zowel PVV, CDA als ChristenUnie. Ik mag dat hier verdedigen. Maar waarom dit voorstel? Laat ik u allen even meenemen in onze overwegingen.

Overweging 1: de waarde van evenementen
Voorzitter, de Urker evenementen zijn ons dierbaar. Denk aan de geweldige Urkerdag die we hebben gehad, maar ook aan toonaangevende evenementen zoals Urk in Wintersferen, de musical “Grease” op de haven. En binnenkort mogen we genieten van het theaterspektakel “Eiland in de Verte”. En zo kan ik nog wel een paar noemen. Wij vinden het dan ook gerechtvaardigd om deze evenementen niet alleen in woorden, maar vooral voelbaar te laten merken dat we ze waarderen.

Overweging 2: de waarde van vrijwilligers
Voorzitter, het is voor ons allemaal goed om te begrijpen dat alle evenementen op Urk draaien op vrijwilligers. Onbetaalde uren die het mogelijk maken dat veel evenementen zowat zonder gemeentelijke subsidies kunnen worden georganiseerd. De waarde van vrijwilligers is onbetaalbaar, dat kunnen we steunen en rechtvaardigt voor ons dit vooorstel.

Overweging 3: de historie van de evenementenleges
Voorzitter, op 4 juli 2019 is het evenementenbeleid 2019-2022 vastgesteld. Dus: met einddatum 2022. Dat is belangrijk om te vermelden. Onder het toenmalig gesternte was het verdedigbaar om de leges en het beleid aan te passen om professioneler te kunnen handelen, vooral ook op het gebied van veiligheid, geluidsoverlast en beheersbaarheid. Ook de bedragen werden aangepast. Wij hebben daar voor gestemd om het meer in lijn te brengen met de gemaakte kosten. Hoewel nog steeds bij lange na niet financieel dekkend. Op 7 november kwam daar nog het raadsbesluit van 1,6% inflatiecorrectie overheen. Gelukkig waren voor sommige evenementen de voorwaarden juist weer wat gunstiger geworden. Maar let op: er zit achteraf gezien een flinke bijsluiter bij deze besluiten. En die is dat bij dit alles wij echter nog geen weet hadden van de donkere coronawolk die voor ons lag.
Voorzitter, in het raadsvoorstel van 4 juli wordt afgesproken om in 2021 de beleidsregels tussentijds te evalueren en in 2022 een uitgebreidere evaluatie te laten plaatsvinden. Dat is allemaal (nog) niet gebeurd. Winston Churchill zei in 1925: To improve is to change.
Wij vinden het daarom gerechtvaardigd om daar vandaag alvast een voorschot op te nemen.

Overweging 4: de gevolgen van Corona
Voorzitter, ik noemde het zojuist al: die donkere coronawolk legde ook de evenementenbranche stil. We konden elkaar niet meer ontmoeten en het genieten van historische en culturele expressie op ons dorp kwam tot stilstand. Voordeel voor degemeente is dat er op dit terrein bijna twee jaar lang nauwelijks kosten zijn gemaakt. Nadeel is dat de organiserende evenementen geen inkomsten hadden, maar nog erger: wij allemaal konden er niet van genieten. Nu er weer veel mag en kan, vinden wij het gerechtvaardigd om deze afgelopen coronaperiode mee te laten wegen in de evenementenleges.

Overweging 5: financiële consequenties
Voorzitter, natuurlijk heeft dit voorstel financiële gevolgen voor de gemeente. En die moeten we ook mee laten wegen. Dat hebben we gedaan door een financiële check te vragen. Kort gezegd: de afgelopen jaren heeft de gemeente weinig kosten gemaakt op dit terrein en de financiële gevolgen van dit voorstel zijn ook goed te dragen. Daarnaast laten we de beleidsmatige intenties van de evenementenverordening staan. Daar gaat dit voorstel niet over. Deze overwegingen maken het voor ons gerechtvaardigd om een financiële aanpassing voor te stellen op de evenementenleges.

Lees het Initiatiefvoorstel hier.

Helaas werd het voorstel door de raad afgewezen. ChristenUnie, PVV, CDA en Gemeentebelangen stemden voor.
SGP, Hart voor Urk en Krachtig Urk stemden tegen.

« Terug

Reacties op 'Verlaging Evenementenleges door de raad verworpen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.