Laatste Raadsvergadering van 2021

Brandweerkazernewoensdag 29 december 2021 15:35

De laatste raadsvergadering van december was een hele belangrijke. Want er werden nogal wat zaken beslist. In dit bericht de belangrijkste, met natuurlijk de inbreng van de ChristenUnie fractie. Aan de nota gronduitgifte hebben we een apart nieuwsbericht gewijd.

Meer info over de nota gronduitgifte vindt u hier.

BrandweerkazerneBrandweerkazerne 2
De gemeenteraad heeft het krediet voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne vastgesteld. De ChristenUnie fractie is hier blij mee, want zo krijgen we straks een moderne en goed ingerichte brandweerkazerne. En de aanrijdtijden worden voor een groot deel van de gemeente ingekort. Onze brandweermensen doen ontzettende belangrijk werk voor de veiligheid van onze inwoners. Proficiat met deze stap!

Omgevingsvisie
Allereerst begonnen we met een bedankje richting wethouder Gerrit Post. Hij heeft pro-actief de punten uit de commissievergadering meegenomen en doorgevoerd. Onze complimenten daarvoor. Wij stemmen van harte in met de Omgevingsvisie. Het voert te lang om alles te benoemen, daarom een paar kleine, positieve pareltjes, zoals:
Een gezond & sociaal dorp, Niet het aanbod van de voorzieningen staat centraal, maar de vraag van de inwoner en de eigen mogelijkheden van de inwoner. 1Gezin, 1Plan
Een vitale economie:  Verbreding van de economie op Urk, Versterking maritieme sector en Cultureel Urk optimaal benutten.
Het beschermen, ontwikkelen en beleefbaar maken van cultuur en erfgoed: Het verhaal van Urk beter zichtbaar en beleefbaar maken voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Ons erfgoed als inspiratiebron laten dienen voor toekomstige ontwikkelingen
Beleven, benutten en boosten van natuur & landschap: Benutten natuur (groen) en landschap voor optimale leefomgeving en -kwaliteit en het opwaarderen van natuur en landschap
Verkeersveilig, toegankelijk en bereikbaar Urk: Het realiseren van een herkenbare, veilige, aaneengesloten en fijnmazige fietsstructuur, Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid via het openbaar vervoer.
Een goed woonklimaat: We streven naar voldoende aanbod van geschikte woningen die financieel beschikbaar zijn voor alle doelgroepen op Urk.

Zomaar even wat punten uit de visie. Het voert te lang om alles te benoemen, maar we hebben nogal wat vastgesteld. Een visie en richting voor Urk waarbij alle domeinen verbonden worden met elkaar. Wij, als ChristenUnie, worden daar blij van.

Over erfgoed hebben we samen met het CDA nog een motie ingediend, over "Het Verhaal van Urk". Ook hebben we nog een motie ingediend over het vergroenen van de leefomgeving. Beide moties zijn aangenomen door de raad!

Stedenband IsraëlUrk en Israel
De ChristenUnie heeft zich ook aangesloten bij de motie van de PVV om een stedenband aan te gaan met een Israëlische gemeente. De liefde voor het land en volk van Israël op Urk is groot, graag geven we daar meer handen en voeten aan. Deze motie werd ook aangenomen.

Omzien naar elkaar
Als fractie hebben we ook nog een motie ingediend met als titel “Omzien naar elkaar”. Graag geven we onze ouderen in deze maand wat extra aandacht en een presentje namens de gemeente. Ook deze motie, die werd ingediend door Ria Visser, is door de raad aangenomen.

« Terug

Reacties op 'Laatste Raadsvergadering van 2021'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.