Gemeenteraad over QR en 2G

QR en 2G.jpg13-11-2021 14:00 13-11-2021 14:00

Een tweetal moties over QR en 2G in de Urker gemeenteraad. Twee beladen onderwerpen in een ontzettend moeilijke tijd, waarin COVID-19 om ons heen grijpt. Dat vraagt om een zorgvuldige afweging. Die hebben we als lokale ChristenUnie zoveel mogelijk proberen te maken. Navigerend tussen polarisatie enerzijds en bestrijding van het virus anderzijds, dwars door de mist van misinformatie. Hier leest u onze bijdrage

Voorzitter,

Voor ons ligt de motie over de zorgen rondom de QR-code. Een motie over een beladen thema in een toch al onzekere en verwarrende tijd. En dat vraagt om een zorgvuldige afweging. Ik wil u meenemen in onze overwegingen.

  1. Het oplopende aantal besmettingen zorgt voor een piek zoals we die sinds het begin van de coronacrisis nog niet hebben gezien. Daarbij zien we ook nog eens tientallen ziekenhuisopnames en zelfs IC-opnames. Scholen moeten alle zeilen bijzetten om ondanks de besmettingen hun leerlingen nog gedegen onderwijs te kunnen bieden. Je moet dus wel onder een steen leven om niet te zien dat COVID-19 op dit moment zorgt voor een crisissituatie op ons dorp. Onze fractie wil dan ook iedereen oproepen om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen in het terugdringen van de besmettingen, want een samenleving waarin we verantwoordelijkheid nemen voor elkaar is ook een samenleving waar we willen voorkomen dat mensen te maken krijgen met de heftige gevolgen van dit virus. Want een opname op de IC is loodzwaar. Maar niet alleen als het gaat om corona, ook de uitgestelde zorg brengt patiënten in moeilijkheden. Ook dat is een tweedeling die pijn doet.
  2. Onze fractie erkent absoluut de nut en noodzaak van vaccinaties. Veel Urkers hebben al een vaccin genomen. Wij zijn dankbaar voor de snelle ontwikkeling van de vaccins en de beschermende werking. Voor mensen zelf en voor elkaar. Zo word je minder snel ziek en we zien het verschil in de zorg. Voor mensen die principieel geen vaccin willen, moet er echter vrijheid zijn en blijven. En voor wie twijfelt: praat erover en deel je zorgen met een van onze deskundige Urker huisartsen.  
  3. Wat we nu echter zien is dat de polarisatie rondom dit thema enorm toeneemt. Misinformatie en complotten zaaien het zaad van wantrouwen en zorgen ervoor dat groepen in de samenleving tegenover elkaar komen te staan. Ook op ons mooie dorp. Dat doet ons pijn. En eerlijk gezegd weten we ook niet of deze motie nou polarisatie wegneemt of juist aanwakkert. Wij hebben als partij suggesties gedaan, maar helaas. Ondersteunen betekende in dit geval echter geen mogelijkheid tot collegiale input. En als dan alles ook nog van tevoren gedeeld wordt op social media, zonder de informatie dat de ChristenUnie echt wel mee wilde denken over de motie en zonder dat er nog een stemming is geweest en je je verhaal hebt kunnen doen, dan krijg je als fractie en ik ook persoonlijk alle drek uit de krochten van het internet over je heen. Over polarisatie gesproken.
  4. Voorzitter, de invoering van de QR-code voedt, helaas, de gevoelens van tweedeling op ons dorp. Hoewel er allerlei initiatieven door gemeente, instanties en ondernemers worden ontplooid om met man en macht die tweedeling te voorkomen, blijven veel mensen zich toch achtergesteld of buitengesloten voelen. En dat baart zorgen. Want dat voedt juist dat eerdergenoemde wantrouwen.
  5. Voorzitter, Vaccinatievrijheid is een harde grens. De ChristenUnie voelt dan ook niets voor een 2G beleid, waarin alleen vaccinatie of herstel geldig is en heeft zich juist daarom altijd ingespannen voor de mogelijkheid van gratis testen. Mensen die moeite hebben met het vaccin moeten altijd deel kunnen nemen aan de samenleving. We zien de berichten in het buitenland over een 2G beleid en lezen de recente adviezen van het OMT waar 2G weer op tafel komt. Het is er nog niet, maar we weten wat dat zou betekenen voor Urk, als dat ooit zou worden ingevoerd. Dat is een stap die we niet willen en dat is onze interpretatie van de derde bullet.

Voorzitter, met deze stemverklaring gaan wij mee met de moties. Ik geef echter nog wel aan iedereen mee: in deze crisis waar we als land en als dorp middenin zitten en waar het virus soms ook nog weer verandert, worden onvolmaakte keuzes gemaakt door onvolmaakte mensen. In Den Haag, maar ook hier op Urk. Gun elkaar daarom een beetje genade en liefde. De kans is groot dat we echt nog een poos mee maken dat corona soms weer terugkeert. Dat stelt vragen aan ons allemaal, maar laten we daarin echt ons best blijven doen om het gesprek te blijven voeren. Want als families, vrienden, collega’s en als gemeenschap, willen we toch elkaar blijven zoeken.

Dank u wel.

« Terug

Reacties op 'Gemeenteraad over QR en 2G'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.