Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

Vlaak.jpg01-06-2021 21:59 01-06-2021 21:59

Soms en juist in de politiek, zou je willen dat je al kon vooruitkijken op de zaken die lopen.

 Het GVVP draait voornamelijk op vooruitkijken, voortborduren op vervoerskwesties binnen onze gemeente. Gezamenlijke oplossingen om het vervoer zo soepel en veilig mogelijk te laten zijn of worden. Het GVVP is breder dan alleen de verbindingen en ontsluitingen Zeeheldenwijk. Dit hebben wij in de commissie al besproken en al onze vragen m.b.t. verschillende kruisingen, openbaar vervoer enz., zijn naar tevredenheid beantwoord. 

Bottleneck is en blijft de ontsluiting van de Zeeheldenwijk. En om dat uit te leggen wil ik eerst heel wat jaren teruggaan naar de tekentafel van de ontwikkeling Zeeheldenwijk en het bedenken van het nieuwe industrieterrein aan de kant van de dijk. 

In alle structuurvisies destijds was de ontsluiting Zeeheldenwijk bovenin de wijk getekend. De brug zou dan iets verder komen te liggen dan hij nu uiteindelijk komt en de ontsluiting op de Domineesweg zou daarbij een uitkomst zijn. Om verschillende redenen en politieke druk is de switch ontstaan om deze brug naar voren te halen. 

Ondertussen waren we als raad verblijd met de plannen van de provincie en gemeente om een randweg rondom Urk te maken, waar zeker ook andere dorpen in NOP van mee zouden kunnen profiteren. 

En laat daar zit nou juist de crux van de ontsluitingen van de Zeeheldenwijk in zitten...Door de verwachte verkeersbewegingen op de Domineesweg, mag de Michiel de Ruyterallee niet direct ontsloten worden op de Domineesweg, want deze is daar niet op berekend. Als de randweg over 5 a 10 jaar wel aangelegd wordt, zal dit waarschijnlijk de oplossing zijn voor verkeer wat vanaf Urk naar de A6 wil, of andersom. Er zijn dan 3 toegangswegen die Urk naar de A6 zullen ontsluiten, i.p.v. alleen de Domineesweg.

Maar wat ons bezighoudt zijn de beloftes die gemaakt zijn aan onze eigen inwoners. Onze eigen inwoners hebben wij immers een 3e ontsluiting beloofd waardoor ze makkelijker naar hun werk en om de kost zouden kunnen wat de leefbaarheid en toegankelijkheid niet alleen voor de Zeeheldenwijk, maar voor heel Urk druk weg zou nemen?

Na veelvuldige overleggen is ons duidelijk geworden dat een rechtstreekse ontsluiting niet mogelijk is in combinatie met de wens om de randweg aan te leggen. Dat dit een grote wens is en blijft van onze fractie, willen wij om de divers genoemde redenen middels een stemverklaring afleggen. 

Maar we moeten verder. De zaken liggen nu eenmaal zoals ze liggen en we willen uiteraard meedenken in mogelijke oplossingen. In gesprekken met de wethouder over een oplossing om de Michiel de Ruyterallee te ontsluiten rechtstreeks via het Ensgat naar de Domineesweg, is de raad een memo toegestuurd. Deze memo zien wij graag integraal toegevoegd als onderdeel van het GVVP 2021. 

Ook willen we wat tekstwijzigingen in het GVVP toevoegen n.a.v. de memo, daarom hebben we samen met SGP een amendement ingediend. Door dit amendement wordt de ontsluiting van de Zeeheldenwijk via het Ensgat naar de Domineesweg definitief gemaakt. Het amendement is aangenomen.

We weten dat Urk groeit, deze groei is ongekend en we moeten ons schaakbord daarop instellen. Met de komst van de randweg is het zeer waarschijnlijk dat de groei van Urk ook die kant op zal gaan. Met ons initiatiefvoorstel: ‘Urk groeit’ wordt daar al op vooruit gekeken. Wij willen het college dan ook oproepen op in dit borduurwerk de toegankelijkheid van Urk en de waarschijnlijke toekomstige ontsluitingen in het oog te houden.

Borduur daarop voort bij verdere planvorming van de Groei op Urk en houdt deze toegankelijkheid in het oog, ook bij nieuwe majestueuze projecten. 

 

 

 

« Terug

Reacties op 'Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.