Ondermijning en Integriteit

Ondermijning en Integriteit 2.jpgwoensdag 04 november 2020 11:25

Een bewogen periode
Een RIEC-rapportage die een ondermijningsbeeld geeft over Urk. Een wethouder die vanwege integriteitsvraagstukken aftreedt. Een boek over Urk waarin informatie uit een vertrouwelijk rapport terecht komt. Drugsvangsten waarbij een link gelegd wordt met ons dorp. En last but not least: vermeende banden tussen een politicus en een criminele organisatie. Dat is het nieuws wat op Urk domineert. En wat, helaas maar begrijpelijk, de beeldvorming bepaalt rondom onze gemeenschap.

We kunnen en mogen dit niet zomaar afschuiven als de boze buitenwereld. Als ChristenUnie fractie willen wij daarom verantwoordelijkheid nemen en waar mogelijk reageren op wat onze bevolking en onze raad nu zo bezighoudt.

Ondermijning
Een van de grote thema’s op het gebied van criminaliteit en veiligheid, is ondermijning. Daar waar de onderwereld zich mengt met de bovenwereld ontstaan ongewenste en onveilige situaties. Urk is, volgens de RIEC-rapportage, kwetsbaar vanwege de sterke maritieme industrie, de vele internationale contacten en de ‘ons-kent-ons-cultuur’. Daarom is de ChristenUnie blij dat in het Integraal Veiligheidsbeleid (vastgesteld raad 05-11-2020) de gemeente Urk voor de komende periode stappen zet door:

  • het vergroten van het zicht op ondermijning door de informatiepositie te versterken;
  • het vergroten van de weerbaarheid van bestuur en organisatie;
  • een gerichte aanpak van drugshandel en –productie.
  • het benadrukken en uitdragen van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ondermijning raakt ons allemaal, inwoners, ondernemers, recreanten en professionals
  • Uitwerking van de aanpak van ondermijning in het nog te ontwikkelen Plan van Aanpak Ondermijning. Concrete resultaten zijn onderdeel van dit plan.

Integriteit
Wanneer de integriteit van raadsleden, bestuurders of ambtenaren in het geding is, verdwijnt het vertrouwen van de burger. En zoals het spreekwoord zegt: “vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard”. Als fractie zetten wij daarom vol in op het thema integriteit in alle lagen: politiek, bestuur en ambtelijk apparaat. Bureau Necker van Naem heeft een tweede rapportage gemaakt over integriteit met handelingsperspectief voor raad en gemeente. Wanneer deze beschikbaar is, gaan wij als fractie daar graag voortvarend mee aan de slag. Want: integriteit moet in het DNA van het gehele Urker gemeentehuis verankerd zitten. Inclusief politici. Alleen zo kunnen we, samen met de hele gemeenschap, positieve stappen zetten in de beeldvorming die is gecreëerd en in gezamenlijkheid werken aan een Urker samenleving waarin het goede wat we hebben voorop staat en de schaduwkanten worden bestreden.

Lekken RIEC-rapportage
Als fractie hebben wij, net als de Urker bevolking, ook verbaasd en geschokt kennisgenomen van zowel de inhoud als het lekken van een passage uit de RIEC-rapportage. Dat had zo niet moeten gebeuren.

Als raadsleden staan wij echter op achterstand. Immers: wij kennen de inhoud van het vertrouwelijke rapport niet. We vinden het daarom heel belangrijk en terecht dat door de burgemeester een onderzoek wordt ingesteld. Wat ons betreft wordt dit zorgvuldig gedaan naar zowel bron als intentie.
Punt van zorg is natuurlijk het onderwerp van de gelekte parafrase: vermeende banden tussen een politicus en een criminele organisatie. Helaas komt door deze informatie elke Urker politicus in het verdachtenbankje. Al met al een ongewenste situatie die opgelost moet worden. We hebben daarom ook met instemming kennisgenomen van het door de burgemeester, politie en OM ingestelde onderzoek hiernaar. Tot de resultaten van het onderzoek bekend zijn, kunnen we daar nog weinig over zeggen.

Speculaties
Wat wij tijdens de eerdergenoemde onderzoeken belangrijk vinden, is dat wij als ChristenUnie niet mee doen aan vermoedens en speculaties. Niet alleen kunnen ze mensen onnodig beschadigen, maar ook zorgen ze voor ongewenste ruis in het proces van de twee onderzoeken. Wij steunen de burgemeester volledig in het ingezette spoor en zullen daarom niet ingaan op geruchten uit de wandelgangen. Zorgvuldigheid is vereist.

Dat betekent concreet voor ons als fractie: focus houden op het vervolg en acteren wanneer het nodig is.

« Terug

Reacties op 'Ondermijning en Integriteit'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.