Zes vragen en antwoorden over de schooltijden op Urk

Schooltijden Corona.jpgmaandag 11 mei 2020 21:23

Het kabinet heeft de basisscholen dringend opgeroepen om vanaf 11 mei hele dagen onderwijs te verzorgen, waarbij de kinderen 50% van de tijd naar school gaan. Scholen zijn verzocht om hierover duidelijke afspraken te maken met de betrokken BSO’s. Door hele dagen onderwijs aan te bieden, wordt het aantal haal- en brengmomenten beperkt, kunnen BSO’s de naschoolse opvang goed organiseren en worden (thuis)werkende ouders maximaal ondersteund. (Bron citaat: Rijksoverheid)

Zes vragen en antwoorden over de situatie op Urk:

1. Waarom heeft de ChristenUnie moeite met het huidige beleid van de plaatselijke scholen m.b.t. de schooltijden na de coronacrisis?
Urk heeft 3 verenigingen / stichtingen  voor basisonderwijs, waarvan de grootste 7 scholen heeft en de kleinste 1 school. Alle drie de verenigingen kiezen voor andere schooltijden. Alleen de kleinste voldoet aan de richtlijnen van het landelijke protocol opstarten basisonderwijs. De anderen kiezen voor shifts en niet voor hele dagen. Wij hebben daar op meerdere vlakken zorgen over:

  • Volgens de richtlijnen zijn hele dagen het beste voor de volksgezondheid. Er zijn nu meerdere haal- en brengmomenten op één dag, terwijl dat vanuit de overheid juist ongewenst is. Ook minister Arie Slob (Onderwijs) wil dat kinderen hele dagen naar school gaan. Hij noemt twee redenen tegen NOS: 1. er is een betere aansluiting met de buitenschoolse opvang en 2. daardoor is er minder vervoersbeweging en ‘daar moeten we ons met elkaar voor in zetten’. 
  • Ouders krijgen te maken met korte lestijden per dag in combinatie met thuiswerk.
  • De BSO moet zich aanpassen naar deze ongewenste shifts. Bij ons is in ieder geval al 1 Urker kinderdagopvang bekend die grote moeite heeft met de huidige schooltijden en dit ook al heeft aangegeven bij de gemeente en de schoolvereniging.
  • Er is geen afstemming tussen de scholen, Urk is volledig verdeeld wat betreft de schooltijden. 
  • Het zorgt voor onrust onder onze bevolking, met als gevolg dat een grote groep ouders zich via een petitie tegen deze schooltijden verzet.
  • Voor de duidelijkheid en de onderlinge afstemming lijkt het ons beter wanneer de richtlijnen van het kabinet waren opgevolgd.

2. Kan de gemeenteraad of het college hier wat aan doen?
Nee. Scholen zijn daar wettelijk gezien vrij in. En daar kunnen en willen we niet aan tornen. Dat grondrecht hebben we samen met het CDA ook benoemd in de motie.

3. Wat kan de raad dan wel doen?
De raad kan en mag wel haar mening geven of een oproep doen. En dat heeft ze in het verleden wat betreft het onderwerp schooltijden al vaker gedaan ook.

4. Wat beoogden CDA en ChristenUnie met de motie?
Dat na het reeds gevoerde gesprek door de wethouder nog één keer een dringende en duidelijke oproep overgebracht werd aan de schoolverenigingen. Daarbij wilden we ook advies inwinnen van de Veiligheidsregio en wilden we dat de gemeente de komende tijd de verkeersstromen gaat monitoren om er zeker van te zijn dat alles ordelijk en volgens de richtlijnen van het RIVM verloopt.

5. Is de ChristenUnie teleurgesteld over het gebrek aan steun van de motie?
Nee. We vinden het wel jammer natuurlijk, maar gelukkig hebben we wel de toezegging gekregen van de burgemeester dat er goed gemonitord gaat worden. Uiteindelijk hebben we een signaal overgebracht in de raad en is er een debat over gevoerd.

6. Wat nu?
Komende tijd moeten we de situatie goed in de gaten te houden. Voor de leraren: we wensen hen veel kracht en sterkte toe om in deze bijzondere tijden de leerlingen de aandacht en de zorg te bieden die ze nodig hebben en dat ook nog op een verantwoorde manier. Daar hebben we veel respect voor. 

Nu moeten we als raad en college weer samen verder in het belang van Urk.

« Terug

Reacties op 'Zes vragen en antwoorden over de schooltijden op Urk'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.