In de bres voor de (garnalen)visserij

Website Kopje motie visserij.pngwoensdag 01 maart 2023 22:45

Op 3 februari 2023 werd in de Zeeuwse Staten een motie over de garnalenvisserij aangenomen. Als lokale ChristenUnie fractie hebben we deze motie ook gezien (overigens gesteund door de Zeeuwse ChristenUnie fractie) en hebben we besloten om deze motie ook in te dienen in de gemeenteraad van Urk.
We hebben de motie iets aangepast aan de Urker situatie. Deze motie werd unaniem aangenomen, en bouwt zo dus voort op de Zeeuwse motie. De aangenomen motie draagt het college van burgemeester en wethouders op:

  • Bij de minister aan te dringen om een brede onderzoekcommissie in te stellen die op basis van uitgebreid (wetenschappelijk) onderzoek de effecten van álle sectoren en activiteiten in Natura 2000-gebieden in beeld brengt (zoals naast garnalenvisserij ook baggerwerk, zandwinning, infrastructurele werkzaamheden, scheepvaart, enz.);
  • De bevestiging aan de minister te vragen dat de subsidiebeschikking voor de katalysatoren zo snel als mogelijk beschikbaar gesteld wordt aan de vissers; 
  • Er bij de minister op aan te dringen om in afwachting van de uitkomsten van het gevraagde brede onderzoek voor wat betreft het ecologische deel van de vergunningaanvraag, de ingediende passende beoordeling als basis te nemen voor de t.z.t. te verlenen vergunning; 
  • Bij de minister aan te dringen op behoud van bodemvisserij voor Nederland, i.s.m. andere Europese landen die deze visserij beoefenen;
  • Deze motie ook onder de aandacht van Provinciale Staten en de Tweede Kamer te brengen. 

De volledige motie is hier te lezen.

« Terug

Reacties op 'In de bres voor de (garnalen)visserij'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.