Formatie coalitie 2022-2026

Formatie 2022.pngwoensdag 13 april 2022 21:28

In de raadsvergadering van woensdag 13 april bespraken we het rapport van de informateur. Als ChristenUnie een korte terugblik en een korte vooruitblik.

Allereerst een terugblik. Tijdens het duidingsdebat hebben wij een aantal zaken aangestipt die wij ook meegenomen hebben naar het gesprek van de informateur, die we hierbij nog een keer noemen:

1. Ten eerste hebben we gereflecteerd op de vorige raadsperiode en hebben we benoemd dat wij dankbaar en gepast trots zijn op wat er is bereikt. De ChristenUnie heeft bestuurskracht, dat hebben we laten zien.

2. Tegelijkertijd hebben we ook benoemd dat de ChristenUnie verlies heeft geleden en dat bescheidenheid daarom gepast is. Dat is dan ook de houding die we meegenomen hebben in het gesprek met de informateur. Gelukkig zien we dat ook letterlijk zo genoemd in het verslag.

3. Ik sloot mijn bijdrage af met “Deelnemen aan een coalitie is voor de ChristenUnie geen doel op zich, net zoals de rol van oppositie geen uitgemaakte zaak is” 

Dan nu de vooruitblik. Want de informateur noemt in zijn conclusie een duidelijke richting: het onderzoeken van een coalitie SGP-CDA-ChristenUnie. Dat betekent voor ons dat we kleur moeten bekennen of we de conclusie van de informateur delen en instemmen met het voorstel. Daar hebben we eens goed over nagedacht. Want dan gaan we van een bescheiden houding, zoals in het verslag vermeld, naar een bestuurlijke houding. Die omslag kunnen we, naar onze mening gerechtvaardigd maken, op basis van een paar argumenten: 

  • In het verslag staat het volgende:
    Daarnaast zijn bijna alle partijen van mening dat, ondanks het electorale verlies, ook de CU in een nieuw college zou moeten terugkeren. Bij het bepalen van de derde ofwel vierde coalitiepartij lopen de meningen meer uiteen. Hierbij dragen partijen in antwoord op de vraag naar de meest wenselijke coalitie, veelal zichzelf aan als aanvulling op het duo SGP – CU.
    Deze quote laat zien dat de constructieve manier van besturen door velen wordt gewaardeerd en de CU als een stabiele factor in raad en college wordt gezien. Dit vertrouwen is wat ons betreft de belangrijkste bouwsteen en het fundament van onze stap om mee te doen aan een coalitie.
  • In de raad heeft de ChristenUnie 3 zetels, evenals twee andere collegapartijen. Daar zien we dus gelijkwaardigheid. 
  • De ChristenUnie heeft de afgelopen jaren bestuurskracht getoond. Indien het Urker bestuur ons nodig had, zijn wij nog nooit weggelopen voor verantwoordelijkheid. Nu er weer een beroep op ons gedaan wordt, zullen wij ook nu niet verzaken. Dat zit namelijk niet in ons DNA.

Wij hebben daarom ingestemd met het verslag en het raadsvoorstel. Wij gaan vol vertrouwen de onderhandelingen in voor een nieuwe coalitie, waarbij we willen "Investeren in oenze Toekomst". 
We vragen u daarom om gebed om wijsheid.

« Terug

Reacties op 'Formatie coalitie 2022-2026'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.