Jachthaven onder aan de Sluis

Jachthaven Sluis.jpg12-04-2021 17:53 12-04-2021 17:53

In de raadsvergadering van 8 april jl. werd het voorstel behandeld voor een jachthaven onder aan de sluis. In eerste instantie een sympathiek voorstel om ligplaatsen te creëren voor bootjes die eerder uit het kanaal weg moesten. Daarom hebben we ook steun gegeven aan een onderzoek naar de haalbaarheid en betaalbaarheid. Toch hebben we uiteindelijk tegen het voorstel gestemd. Hier leggen we uit waarom.

1. Aannames in de financiële onderbouwing
Volgens het onderzoek is de haven onder aan de Sluis (bijna) budgetneutraal met een minimaal verlies per jaar. Echter: het rapport benoemt ook een risico: alleen wanneer de haven 40 jaar lang jaarrond voor de volle 100% bezet is, wordt dit gehaald. Voor onze fractie is de aanname dat dit ook zal gebeuren een te groot financieel risico voor de gemeente Urk. Er komen nog genoeg uitdagingen op ons pad die ook vragen om investeringen. Deze investering vergt 750.000 euro, zonder een subsidie van de provincie van 18.000 euro.

2. Onder hetzelfde regime als de huidige haven
De jachthaven onder aan de Sluis zou onder de havendienst komen te vallen. De prijzen voor een ligplek worden dan ook gelijkgetrokken. Echter: om de jachthaven financieel haalbaar te maken, zijn er geen voorzieningen gepland voor de ligplaatsen.

  • Geen water of stroom
  • Geen sanitaire voorzieningen
  • Geen afval afvoer

En dat voor dezelfde prijs als een ligplaats in de haven waar wel alle voorzieningen beschikbaar zijn.

3. Geen schriftelijke duidelijkheid van de bezetting
Ondanks dat er gecommuniceerd werd aan de raad dat er behoefte is aan de jachthaven, zijn er geen schriftelijke ondertekende intentieverklaringen van booteigenaren die daadwerkelijk een plek in de nieuwe haven willen innemen. Alleen “je vinger opsteken” is voor onze fractie niet genoeg.  

4. Maatschappelijk belang
Alhoewel meer ligplaatsen voor de gemeente Urk door ons als maatschappelijk belang wordt gezien, krijgen wij niet duidelijk voor wie we het doen (Zie ook punt 3). Er wordt ons gemeld dat vanuit Urk, het achterland van Urk (tot mensen in Zutphen aan toe) en zelfs Duitsers die in de overbezette haven van Lemmer geen plekje meer kunnen krijgen, interesse hebben in een ligplaats in de haven. Dit is voor ons echter nog geen reden om voor te stemmen, omdat:

  1. We willen investeren voor Urkers, niet per sé omdat mensen her en der uit het land hier een plekje willen hebben.
  2. We niet overtuigd zijn dat je dan met je boot achter de Sluis wil liggen (waar je dus steeds door heen moet wanneer je het IJsselmeer op of af wilt).
  3. We niet overtuigd zijn dat deze mensen in een haven willen liggen zonder voorzieningen

Bovenstaande overwegingen hebben ons genoodzaakt om op dit moment, hoe jammer ook, tegen het voorstel voor een jachthaven onder aan de Sluis te stemmen.

« Terug

Reacties op 'Jachthaven onder aan de Sluis'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.