Toekomstbestendige IJsselmeervisserij

ijsselmeer visserij.jpgdinsdag 13 oktober 2020 15:04

Op dinsdag 6 oktober maakte minister Schouten haar visie op een toekomstbestendige IJsselmeervisserij bekend. Dit gebeurde door middel van een kamerbrief waarin ook sprake is van enkele pijnlijke maatregelen. De pijnlijkste zijn misschien wel:

  • mogelijke reductie van 75% voor snoekbaars 
  • 85% vrijwillig ingeleverde netten worden definitief ingenomen

Als lokale afdeling van de ChristenUnie hebben we daarom de volgende acties ondernomen:

  1. We hebben een brandbrief verzonden aan de Haagse Tweede Kamer fractie
  2. Contact gehad met het ministerie van LNV.
  3. Samenwerking gezocht met de lokale fracties van CDA, SGP en PVV om een gezamenlijke zienswijze te communiceren naar de landelijke visserijwoordvoerders van zowel onze eigen fracties als daarbuiten.
  4. Deze zienswijze ook te communiceren naar de pers

In de brief dringen we aan op een herbezinning op de volgende punten:

1. LNV, WMR en de IJsselmeervisserij gezamenlijk te laten werken aan een monitoringsprogramma wat als basis kan dienen voor een duurzaam beheer van de IJsselmeervisserij.

2. De data die hieruit voortkomen serieus en structureel te betrekken bij de bepaling van de vangstmogelijkheden.

3. Te kijken naar mogelijkheden om een meerjarig beheerplan op te stellen met daaraan gekoppeld een meerjarige ontheffing voor visserijactiviteiten op het IJsselmeer.

4. Financiële compensatie voor de 85% van de staande netten voor schubvis die in 2014 vrijwillig zijn ingeleverd op het moment dat deze rechten definitief komen te vervallen.

Wij spreken de wens uit dat we de IJsselmeervisserij, die lokaal een grote historische en symbolische waarde vertegenwoordigd, hiermee kunnen behouden voor de toekomst.

« Terug

Reacties op 'Toekomstbestendige IJsselmeervisserij'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.