Steuntje in de rug voor onze kinderen

Steuntje.jpgwoensdag 06 mei 2020 21:52

Na de meivakantie gaan voorzichtig de basisscholen weer open. Hoe spannend ook, veel kinderen zijn daar blij mee. Voor iedereen is het een bijzondere tijd. De coronacrisis grijpt diep in, zeker als er in de naaste omgeving sprake is van ziekte- of sterfgevallen. Voor kinderen geldt dit net zo. De ChristenUnie vindt daarom dat zij een tastbare herinnering en mentaal steuntje in de rug verdienen.

De kinderen op de basisschool zullen de weken van het thuiswerken niet snel vergeten. Misschien was het voor sommigen een soort vakantie maar voor anderen zeker niet. Na twee weken was het nieuwe er wel af, gingen regels knellen, ontdekten ze wat ze allemaal misliepen aan feestjes, gezelligheid op school en speelafspraakjes.

Een heftige periode
Sommige kinderen hadden het extra zwaar vanwege een onveilige thuissituatie of door de confrontatie met ziekte of het afscheid van dierbaren. En dan moeten ze ook nog hun schoolreisjes, kampweek, afscheidsavond en musical inleveren.

Voor elk kind zal deze periode anders zijn geweest. Maar gemeenschappelijk was dat de oproep ‘hou vol’ ook voor hen gold. Zij hebben door het thuisblijven bijgedragen aan het afremmen van de verspreiding van het coronavirus. Daarvoor verdienen zij een groot compliment. Een compliment dat versterkt kan worden door een tastbare herinnering.

75 jaar vrijheid in Coronatijden
Midden in deze coronacrisis valt dan ook nog eens 75 jaar vrijheid, iets wat we ook niet mogen vergeten. Ook van dit heugelijke feit vinden wij dat dit versterkt kan worden door een tastbare herinnering. In het verleden gaf de gemeente Urk vaker zulke herinneringen t.g.v. de oranjefeesten en de nationale feestdagen. Nu zou dat al helemaal moeten gelden.

Motie ChristenUnie
De ChristenUnie Urk zal een motie indienen om onze basisschoolkinderen een tastbare herinnering aan 75 jaar vrijheid in coronacrisis te geven. Zo geven wij de kinderen een positief signaal in onzekere tijden.

DE MOTIE:

Onderwerp: Herinneringssouvenir voor basisschoolkinderen

De raad van de gemeente Urk in vergadering bijeen op 7 mei 2020,

Constaterende dat,

 • de coronacrisis diepe sporen heeft getrokken in onze samenleving;
 • kinderen ook een bijdrage hebben moeten leveren door thuis te werken en niet naar school te kunnen;
 • door de crisis zij hun schoolreisjes, musicals, afscheidsavonden en kampweken hebben moeten inleveren;
 • dat voor sommige kinderen de afgelopen periode ingrijpend is geweest;

Overwegende dat,

 • de gemeente Urk in het verleden vaker tijdens de nationale feestdagen een herinnering heeft uitgereikt aan de basisschoolkinderen;
 • deze periode van nationale feestdagen met recht een gedenkwaardige genoemd mag worden met 75 jaar vrijheid temidden van een coronacrisis;
 • het voor kinderen belangrijk is deze bijzondere periode te markeren. Een tastbaar aandenken is voor nu en later waardevol;
 • het een positief gebaar van raad en gemeente is, als tegenhanger van alle andere, moeilijke keuzes die er in deze crisis te maken zijn;

Roept het college op om,

 • met een voorstel te komen om kinderen in de basisschoolleeftijd een duurzaam herdenkingssouvenir uit te reiken, bijvoorbeeld in de vorm van een medaille, penning o.i.d.
 • dit souvenir in teken te stellen van herinnering aan 75 jaar vrijheid en de coronacrisis;
 • dit te laten vergezellen met een brief of video van de burgemeester aan de kinderen;
 • dit op korte termijn te realiseren;

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie ChristenUnie

« Terug

Reacties op 'Steuntje in de rug voor onze kinderen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.