Motie AED's

AEDvrijdag 03 mei 2019 19:30

In de raadsvergadering van 11 april jl. heeft raadslid Ria Visser een motie ingediend om #AED's op #Urk ook buiten kantooruren bereikbaar te maken. Dit kan door het plaatsen van #buitenkasten. In de motie wordt de gemeente opgeroepen met de eigenaren van AED's in gesprek te gaan en wordt het college gevraagd budget in de #Kadernota beschikbaar te stellen om deze buitenkasten te kunnen realiseren. Hierdoor ontstaat er een 24/7 dekkend netwerk op Urk. De motie werd door de gemeenteraad aangenomen!

Motie AED

Onderwerp: Subsidiëring AED-buitenkasten

De raad van de gemeente Urk in vergadering bijeen op 11 april 2019;

overwegende,

 •   dat bij een hartstilstand snelle hulp van levensbelang is en er binnen 6 minuten moet worden gestart met reanimatie;

 •   dat de gemeente Urk zich daarom heeft aangesloten bij het project HartslagNu;

 •   dat vanuit dat project een goed netwerk van AED’s en burgerhulpverleners is ontstaan;

 •   dat veel AED’s op Urk echter niet 24/7 beschikbaar zijn, omdat de locatie waarin ze aanwezig

  zijn buiten kantooruren is gesloten;

 •   dat burgerhulpverleners dus ook voor een gesloten deur kunnen staan;

 • van mening zijnde,

 •   dat het plaatsen van AED-buitenkasten daarvoor een oplossing kan zijn;

 •   dat derhalve met de eigenaren van de AED’s in overleg moet worden getreden om op

  strategische punten de AED’s buiten te hangen;

 •   dat daardoor een dekkend 24/7 netwerk zal ontstaan;

 •   dat de kosten van de buitenkasten redelijkerwijs niet geheel voor rekening van de eigenaren

  van de AED’s behoeven te komen;

 • roept het college op:

   bij de Kadernota geld beschikbaar te stellen (inclusief dekking) voor subsidiëring van AED- buitenkasten;

   in samenspraak met de AED-eigenaren te komen tot een goede spreiding van deze kasten;

 •  de locaties van de AED-buitenkasten actief te communiceren in de lokale media en met de Bedrijvenkring Urk, FRS Urk, de lokale EHBO-vereniging en het Nederlandse Rode Kruis afdeling Urk;

 • en gaat over tot de orde van de dag.

  Fractie ChristenUnie

« Terug

Reacties op 'Motie AED's'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.