Motie Lelylijn

Lelylijnvrijdag 03 mei 2019 13:02

In de laatste raadsvergadering van april 2019 werd de motie voor ondersteuning van de Lelylijn door raadslid Meindert Bakker ingediend. 
Sinds 1988 is #Lelystad met het spoor verbonden met Amsterdam. Nu, ruim dertig jaar later, is het tijd om het Noorden echt met de Randstad te verbinden via een nieuwe spoorweg: de Lelylijn. Door het aanleggen van de Lelylijn kan de reistijd tussen het #Noorden en de #Randstad met een uur worden teruggebracht en worden deze twee delen van #Nederland eindelijk echt met elkaar verbonden.
De gemeenteraad van de Gemeente Noordoostpolder heeft in de afgelopen raadsvergadering de #Lelylijn op tafel gelegd van de informateurs in Provincie Flevoland#Groningen en #Friesland. Alle partijen schaarden zich achter een motie die het ‘brede draagvlak’ voor de treinverbinding naar de polder onder de aandacht brengt. Dat brede #draagvlak is er ook op #Urk. Vandaar dat wij als voltallige raad met dezelfde motie van harte willen aansluiten bij onze collega’s van Noordoostpolder onder het motto "Goed Gespoord van West naar Noord."

MOTIE:

De raad van de gemeente Urk, in vergadering bijeen d.d. 11-04-2019 gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 

  1. er de afgelopen maanden, in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen, brede steun is getoond voor het realiseren van een nieuwe spoorverbinding tussen Lelystad en Groningen: de Lelylijn; 
  2. in de komende periode in de betrokken provincies nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten geformeerd gaan worden, 

van mening dat 

  1. onze gemeente een groot belang heeft bij (snelle) realisatie van de Lelylijn, dit om de bereikbaarheid per openbaar vervoer significant te verbeteren; 
  2. de Lelylijn een project is dat de Noordelijke provincies en Flevoland gezamenlijk aangaat; 
  3. dat dit project alleen kans van slagen heeft als deze provincies er gezamenlijk hun schouders onder zetten; 
  4. het daarom noodzakelijk is dat de Lelylijn wordt opgenomen in de provinciale coalitieakkoorden, 

verzoekt de griffier en voorzitter van de raad 

  1. de (in)formateurs van de provincies Flevoland, Friesland en Groningen van het brede draagvlak voor de Lelylijn op de hoogte te stellen en deze mening openbaar te maken. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

« Terug

Reacties op 'Motie Lelylijn'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.