Statement over de situatie rondom ziekenhuis Lelystad

Aanrijtijdenvrijdag 26 oktober 2018 10:25

Statement van de fractie ChristenUnie Urk.

Middels dit statement willen wij u onze visie geven op een zeer urgente problematiek die in onze regio en op Urk in het bijzonder speelt. Het betreft het voortbestaan van de ziekenhuizen van de MC-groep. Op Urk zijn we voor verloskunde en spoedeisende hulp grotendeels aangewezen op de locatie Lelystad. Donderdag 25 oktober was het D-Day voor de noodlijdende IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord: toen werd het personeel ingelicht over de toekomst van de zorginstelling. Woensdag ging de deur al op slot voor de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in Lelystad en ook de eerste hulp is gesloten. Het wegvallen van het ziekenhuis kan leiden tot ‘levensbedreigende situaties', stellen de provincie Flevoland en de betrokken gemeentes. Zijn onze inwoners dan nog wel verzekerd van adequate zorg en spoedeisende hulp? 

Zorg 
Reistijd naar ziekenhuizenDe ChristenUnie fractie Urk heeft met grote zorg kennisgenomen van deze berichtgeving. Door de geografische ligging van ons dorp is een goede bereikbaarheid van de spoedeisende hulp voor Urk van levensbelang. Verloskundige (spoed)hulp bijvoorbeeld komt op Urk veelvuldig voor door het hoge geboortecijfer (het hoogste van Nederland!). Het is onacceptabel dat de moeder-kind zorg op Urk in grote problemen komt door de aanrijtijden die nu niet gehaald gaan worden. Aangezien na overleg met de GGD is gebleken dat er binnen zeer korte termijn geen extra 5 ambulances ingezet kunnen worden, is de acute zorg op Urk niet gewaarborgd! 

Personeel 
In het ziekenhuis werkt ook (Urker) personeel. Deze mensen gaan een spannende tijd tegemoet. Wat gaat er met hun baan gebeuren? Ook daar moeten we oog voor hebben. De eerste mail van een bezorgd personeelslid hebben wij al ontvangen. 

Wat heeft de lokale fractie van de ChristenUnie gedaan?
Alhoewel de lokale politiek geen rol heeft in het geheel, betekent dit niet dat we geruisloos aan de zijlijn staan. We kunnen onze stem laten horen; lokaal, provinciaal en landelijk. 

  1. Woensdag 24 oktober hebben wij schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.
  2. Woensdag 24 oktober zijn raadslid Ria Visser en wethouder Freek Brouwer naar de ingelaste vergadering van de raad van Lelystad over dit onderwerp geweest om informatie in te winnen en het politieke netwerk aan te boren.
  3. Donderdag 25 oktober hebben wij contact gehad met de Haagse fractie van de ChristenUnie. Middels een brief en via persoonlijk contact hebben wij onze zorgen geuit. Er werd goed naar ons geluisterd en de urgentie en impact van de situatie werd onderkend.
  4. Donderdag 25 oktober heeft onze wethouder Freek Brouwer een statement afgegeven aan de pers.
  5. Woensdag 31 oktober is wethouder Freek Brouwer afgereisd naar Den Haag voor het plenaire debat over deze kwestie.
  6. Wij blijven de situatie nauwlettend volgen en zullen blijven acteren waar mogelijk.

« Terug

Reacties op 'Statement over de situatie rondom ziekenhuis Lelystad'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.